Desenvolupament de projectes

Innovación y sostenibilidad Albert Barceló Wine Consultant

Desenvolupament de projectes

El desenvolupament sostenible d’un celler és un projecte de negoci a llarg termini. A més d’objectius de creixement i creació de valor, s’han de perseguir criteris d’innovació en sostenibilitat econòmica, social, mediambiental i de qualitat.

En aquest sentit, els objectius del servei d’assessoria enològica en el desenvolupament de projectes sostenibles per a cellers són els següents:

  • Desenvolupar projectes d’innovació i sostenibilitat per a cellers.

  • Cercar fonts de finançament per al desenvolupament de projectes.

Nuevos productos vinícolas

Nous productes

El mercat dels vins es troba en constant evolució. Cada vegada apareixen noves tendències i nous consumidors amb gustos diferents respecte als consumidors tradicionals de vi.

S’ofereix un servei d’assessoria enològica en el desenvolupament de nous productes per a cellers entorn a:

  • Noves begudes en base a vi per a nous mercats.

  • Vins de baixa graduació alcohòlica.